Chỉ với 500.000đ – Thủ tục thay đổi Tăng/Giảm vốn điều lệ

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ có khăn gì xin đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi.

1. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ

Thời điểm tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp cần phải hoàn thành tăng vốn điều lệ xong rồi mới thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn để đảm bảo về số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế.

2. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung thông báo được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy địnhtại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 11 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Kèm theo Thông báo trên cần phải có Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công TNHH 1 thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

Quyết định, biên bản họp của Hôi đồng thành viên Hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Kèm theo thông báo trên, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP sau:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Bước 2: Nhận kết quả tăng/giảm vốn điều lệ công ty

Khi nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng/giảm vốn cho doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1. Tổng chi phí thay đổi vốn điều lệ

thay đổi vốn điều lệ

Chi phí thay đổi vốn điều lệ công ty trọn gói tại P & K: 1.000.000 đồng, trong đó:

 • Phí dịch vụ của P & K: 500.000 đồng
 • Lệ phí nhà nước 500.000 đồng (Bao gồm: lệ phí nộp hồ sơ và cấp GPKD mới tại sở KH&ĐT; lệ phí công bố thay đổi vốn điều lệ công ty tại Cổng thông tin quốc gia).
2. Thông tin bạn cần cung cấp
 • Mã số thuế công ty
 • Vốn điều lệ mới sau khi tăng/giảm vốn
 • Tỷ lệ sở hữu vốn của từng thành viên/cổ đông của công ty trước và sau khi tăng/giảm vốn (đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).
3. Thành phần hồ sơ

Bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ;
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu sao y của người đi nộp hồ sơ.
4. Những công việc P & K sẽ thực hiện
 • Tư vấn và tổng hợp thông tin từ khách hàng (mã số thuế của công ty; CMND/CCCD của cổ đông, thành viên mới)
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục tăng/giảm vốn điều lệ của công ty;
 • Chuẩn bị, soạn thảo tất cả các hồ sơ theo quy định của sở KH&ĐT.
 • Trình ký hồ sơ với khách hàng tận nơi;
 • Đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả hồ sơ thay đổi địa chỉ tại sở KH&ĐT.
 • Theo dõi tiến trình hồ sơ và báo cáo cho khách hàng biết.
 • Bàn giao GPKD mới tận nơi cho khách hàng
 • Đăng bố cáo về việc thay đổi vốn tại Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.
5. Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi vốn điều lệ

thay đổi vốn điều lệ

Kể từ thời điểm nhận đầy đủ các thông tin trên, P & K sẽ:

 • Soạn thảo, trình ký và thay bạn nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT;
 • Trong vòng 03 ngày làm việc, sở KH&ĐT sẽ kiểm duyệt và chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • PK LAW sẽ bàn giao sớm nhất GPKD ngay khi nhận được từ sở KH&ĐT.
6. Các điểm cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ 
 • Đối với việc tăng vốn: Theo quy định của pháp luật, bắt buộc doanh nghiệp phải góp đủ vốn trước khi thực hiện thông báo tăng vốn tại sở KH&ĐT. Thời hạn thực hiện việc thông báo này phải trong vòng 10 ngày kể từ ngày góp đủ vốn.
 • Đối với việc giảm vốn:
 • Đối với công ty mới thành lập, kể từ khi hết hạn 90 ngày góp vốn, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giảm vốn trong thời hạn 30 kể từ ngày hết hạn góp vốn.
 • Đối với công ty đã kinh doanh hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp thì có thể thực hiện giảm vốn theo hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên/cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ với điều kiện phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả.
 • Việc thay đổi vốn điều lệ này sẽ dẫn đến việc thay đổi toàn bộ hồ sơ pháp lý nội bộ doanh nghiệp của công ty.

 

 • P & K sẽ miễn phí gói tư vấn pháp luật thường xuyên trong 01 tháng đầu cho quý khách hàng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý nội bộ đúng quy định pháp luật.
 • Ngoài ra, quý khách có nhu cầu sử dụng gói tư vấn pháp luật thường xuyên tại PK LAW có thể tham khảo với giá 1.000.000đ/tháng (bao gồm các công việc tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, cảnh báo rủi ro, hoàn thiện tất cả các hồ sơ nội bộ doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật). PK LAW chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như một Luật sư/chuyên viên pháp chế tại công ty.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

+ Sau khi tăng vốn điều lệ có phải làm thêm thủ tục gì khác không?

Trả lời: Trường hợp tăng vốn điều lệ dẫn đến việc tăng mức nộp lệ phí môn bài thì bạn phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài tăng thêm.

+ Việc tăng vốn điều lệ có phải góp vốn thêm vào công ty không?

Trả lời: Theo quy định pháp luật, việc tăng vốn điều lệ phải góp thêm vốn vào công ty và phải thực hiện góp vốn trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn tại sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Trường hợp góp vốn thêm hoặc giảm vốn không đúng hạn có bị phạt không?

Trả lời: Có. Việc góp vốn thêm hoặc giảm vốn không đúng thời hạn có thể bị xử phạt hành chính lên đến 100.000.000 đồng.

Xem thêm: Mức phạt xử lý khi góp vốn thêm hoặc giảm vốn không đúng thời hạn tại đây.

+ Trường hợp nào không được giảm vốn điều lệ?

Trả lời: Có 3 trường hợp công ty không được giảm vốn điều lệ

 • Thứ nhất: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập, đang còn trong thời hạn góp vốn, công ty không được giảm vốn điều lệ;
 • Thứ hai: Công ty hoạt động chưa đủ 2 năm;
 • Thứ ba: Công ty đã hoạt động đủ 2 năm nhưng không đảm bảo điều kiện phải bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản sau khi thực hiện giảm vốn.
Gọi ngay
Gọi ngay

0 Đánh giá ( 0 out of 0 )

Viết đánh giá

5