Dịch vụ báo cáo tài chính

Công ty Luật P & K chuyên thực hiện các dịch vụ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên viên kế toán, kiểm toán nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu để khách hàng hài lòng nhất

1. Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Theo pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì phải BCTC tổng hợp (hợp nhất) vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc.
Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bên cạnh làm BCTC năm thì phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý -trừ quý IV).

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

– Doanh nghiệp Nhà nước:
+ Thời hạn nộp BCTC quý: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Các công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước: chậm nhất là 45 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ theo thời hạn do công ty mẹ quy định.
+ Thời hạn nộp BCTC năm: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước: Chậm nhất là 90 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ theo thời hạn quy định.
– Doanh nghiệp khác:
+ Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.
+ Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định.

3. CHI PHÍ DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nhóm ngành Tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn đầu vào, đầu ra/năm

Phí dịch vụ

Không có hóa đơn

2.200.000đ

Dưới 20

3.500.000đ

Dưới 40

5.500.000đ

Dưới 60

7.500.000đ

Dưới 80

8.000.000đ

Dưới 100

9.000.000đ

Dưới 130

10.000.000đ

Dưới 150

12.000.000đ

Từ 150 trở lên

Gọi ngay 0961 70 80 88 để được tư vấn và báo giá

 

Nhóm ngành Thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

2.200.000đ

2.200.000đ

Dưới 20

3.500.000đ

5.000.000đ

Dưới 40

5.000.000đ

7.000.000đ

Dưới 70

7.000.000đ

10.000.000đ

Dưới 100

9.000.000đ

11.000.000đ

Dưới 130

10.000.000đ

13.000.000đ

Dưới 150

13.000.000đ

15.000.000đ

Dưới 180

15.000.000đ

17.000.000đ

Từ 180 trở lên

Gọi ngay 0961 70 80 88 để được tư vấn và báo giá

 

 

Nhóm ngành Thi công xây dựng – Trang trí nội thất Sản xuất – Gia công – Nhà hàng – Lắp đặt

Số hóa đơn

Phí dịch vụ

Không có hóa đơn

2.200.000đ

Dưới 10

4.000.000đ

Dưới 20

6.000.000đ

Dưới 40

10.000.000đ

Dưới 60

12.000.000đ

Từ 60 trở lên

Gọi ngay 0961 70 80 88 để được tư vấn và báo giá

4. DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP NHỮNG GÌ?
 • Hóa đơn đầu ra đầu vào trong năm báo cáo tài chính
 • Sao kê tài khoản ngân hàng trong năm báo cáo
 • Bảng lương và thông tin CMND/CCCD của người lao động
5. NHIỆM VỤ CỦA LUẬT P & K KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Thu thập thông báo về hình thức, chế độ kế toán, phương pháp khấu hao tài sản cổ định
 • Rà soát đối chiếu tờ khai thuế và điều chỉnh khi có sai sót
 • Sắp xếp, phân loại chứng từ, hoàn thiện trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính
 • Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển
 • Tính và lập bảng khấu hao tài sản cố định
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định
 • Nộp báo cáo tài chính và bàn giao hồ sơ, sỏ sách kế toán cho khách hàng.
Gọi ngay
Gọi ngay

0 Đánh giá ( 0 out of 0 )

Viết đánh giá