Thủ tục đăng ký khuyến mại trọn gói chỉ từ 2.000.000Đ

1. Các chương trình khuyến mại bắt buộc phải đăng ký
 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hóa, dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiệt bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện
 • Sở công thương: đối với các chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Bộ công thương; đối với các chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.
3. Thông tin bạn cần cung cấp
 • Mã số thuế công ty thực hiện khuyến mại
 • Tên chương trình khuyến mại
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại
 • Hình thức khuyến mại
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng)
 • Thời gian thực hiện khuyến mại
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại)
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình).
4. Thời gian hoàn thành thủ tục

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước thụ lý hồ sơ sẽ xem xét trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

5. Các lưu ý khi thực hiện chương trình khuyến mại
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại cho cơ quan có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận).
 • Trong trường hợp không có người trúng thưởng thì doanh nghiệp phải trich nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước.
 • Thương nhân khuyến mại không được kết thúc chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.
 • Không được đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.
 • Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng các chương trình khuyến mại.
 • Đối với các chương trình không mang tính may rủi thì thương nhân chỉ thực hiện thông báo khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phải thực hiện đăng ký khuyến mại.
Gọi ngay
Gọi ngay

0 Đánh giá ( 0 out of 0 )

Viết đánh giá