Thủ Tục Cho Tặng Quyền Thừa Kế Của Các Con Cho Mẹ

Hỏi: Bố anh Y mất để lại một căn nhà. Do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nên mẹ anh Y đại diện thừa kế đã xin cấp lại Giấy chứng nhận. Ông bà ngoại nội ly hôn và ở mỗi người một nơi, đã mất từ lâu. Nay anh Y và các anh em anh Y muốn cho tặng mẹ anh Y toàn quyền sở hữu và sử dụng. trình tự, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

       Để mẹ anh Y toàn quyền sử dụng thửa đất thì gia đình vẫn nên tiến hành thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bố anh Y để lại. sau đó mới làm thủ tục cho tặng quyền thừa kế . Trình tự thủ tục như sau.

  1. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế: 

Chủ thể tiến hành: Tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của bố anh Y. Nếu chia di sản theo pháp luật thì những người thừa kế của bố anh Y được xác định theo điểm a khoản một Điều 651 BLDS 2015: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Do ông bà nội của anh Y đã chết nên sẽ có hai khả năng:

+ Chết trước bố anh Y thì người được hưởng di sản do bố anh y để lại gồm: Mẹ anh Y, anh Y và các anh chị em của anh Y.

+  Nếu ông bà nội mất sau bố anh Y thì người được hưởng di sản do bố anh Y để lại là: Ông nội, bà nội, mẹ anh Y và anh Y, các anh chị em của anh Y.

  1.  Cơ quan tiến hành: Bất kì tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản đều có thể thực hiện thủ tục cho tặng quyền thừa kế

  2. Yêu cầu công chứng (Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng) gồm:

+ Giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Giấy chứng tử của bố anh Y.

+ Giấy tờ tùy thân của các thừa kế

+ Những giấy tờ khác như: (Giấy khai sinh của anh, chị, em anh Y; giấy chứng tử của ông bà nội; giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ anh Y…).

3.  Thủ tục cho tặng quyền thừa kế (Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng):

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản.

Trong trường hợp không có nơi thường trú thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn người đó Nếu không xác định được cả 2 nơi này thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Trong 15 ngày niêm yết nếu không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế theo Điều 57 Luật Công chứng.

  1. Thủ tục sang tên mẹ anh Y trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai): Chủ thể tiến hành: Mẹ anh Y.

Cơ quan tiến hành: Văn phòng đăng ký đất đai

Hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

+ Giấy tờ tùy thân của các thừa kế

+ Những giấy tờ khác( như: Giấy khai sinh của anh, chị, em anh Y; giấy chứng tử của ông bà nội; giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ anh Y…).

Trình tự, thủ tục cho tặng quyền thừa kế

– Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải đi nghĩa vụ tài chính theo quy định.

+ Xác định nội dung biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Trên đây là nội dung trả lời về thủ tục tặng cho quyền thừa kế của các con cho mẹ. Nếu quý đọc giả có nhu cầu hãy liên hệ ngay với luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Hotline: 0961 70 80 88

Gọi ngay
Gọi ngay

1 Đánh giá ( 5 out of 5 )

Tam Đang
5

chuyên nghiệp

Viết đánh giá