Cách chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn   

Nguyên tắc giải quyết phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được giải quyết như sau:
1.Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản khi ly hôn.

NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Khi cuộc sống hôn nhân của vợ chồng đã trở nên trầm trọng, mục đích của hôn nhân không đạt được mà hai bên không thể thống nhất được về các vấn đề liên quan (việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, quyền nuôi con, phân chia tài sản), một trong hai bên có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết yêu cầu ly hôn và phân chia tài sản.

Khi quan hệ hôn nhân đã chấm dứt thì các hậu quả pháp lý sau khi ly hôn sẽ xuất hiện gồm:

Hậu quả pháp lý về quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng

Hậu quả pháp lý về quan hệ giữa cha, mẹ – con

Hậu quả pháp lý khi chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

Trong phạm vi hạn hẹp của bài viết này công ty luật P & K chỉ trình bày về nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn,

Theo quy định tại điều luật hôn nhân và gia đình, được hướng dẫn cụ thể tại điều 7 của Thông tư liên tịch  01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì:

Nguyên tắc giải quyết phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được giải quyết như sau:

  1. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản khi ly hôn.
Gọi ngay
Gọi ngay

0 Đánh giá ( 0 out of 0 )

Viết đánh giá