Tòa Án Nhân Dân Quận 8

CÔNG TY LUẬT TNHH P & K

Hotline: 0961708088
Email: luatsuphikha@gmail.com

www.luatsuphikha.vn

Lĩnh vực tư vấn: Hôn nhân gia đình – kết hôn – Ly hôn – Dân sự – Hình sự – Đất đai – Thừa kế  – Sở hữu Trí tuệ – Tranh chấp tại tòa – Đại diện tham gia tố tụng tại tòa – bào chữa tại các cấp tòa án…

1. Bản đồ vị trí, địa chỉ Tòa án nhân dân Quận 8

Hiện nay, Tòa án nhân dân Quận 8 được đặt tại địa chỉ: Số 126 Đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại hỗ trợ: 1900.6174 – 0961708088 Luật sư hỗ trợ

Bản đồ vị trí:

Bấm vào google maps bên dưới xem bản đồ, chỉ đường để xem đường đi:

2. Giờ làm việc, số điện thoại Tòa án nhân dân Quận 8

Giờ làm việc của Tòa án nhân dân Quận 8:

– Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30

– Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

Số điện thoại Tòa án nhân dân Quận 8

Bạn có thể liên hệ đến Tòa án nhân dân Quận 8 theo số điện thoại: (028) 38.568.287 – 38.504.722

Khi thực hiện các thủ tục pháp lý tại Tòa án nhân dân Quận 8, nếu gặp các vấn đề còn vướng mắc, bạn có thể liên hệ đến Hotline 0961708088 để được Luật Sư P & K hỗ trợ.

> Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

3. Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của Tòa án nhân dân Quận 8

Theo quy định tại khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự theo khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268. Thẩm quyền xét xử của Tòa án

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

– Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật hình sự:

Tội giết người (Điều 123)

+ Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125)

+ Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 126)

+ Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (Điều 227)

+ Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay (Điều 277)

+ Tội cản trở giao thông đường không (Điều 278)

+ Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn (Điều 279)

+ Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không (Điều 280)

+ Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ (Điều 282)

+ Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 283)

+ Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 284)

+ Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 286)

+ Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 287)

+ Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288)

+ Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước (Điều 337)

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 368)

+ Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (Điều 369)

+ Tội ra bản án trái pháp luật (Điều 370)

+ Tội ra quyết định trái pháp luật (Điều 371)

+ Tội đầu hàng địch (Điều 399)

+ Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh (Điều 400)

– Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân Quận 5 – TP Hồ Chí Minh

Van phong luat su Ho Chi Minh

4. Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân Quận 8

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp Quận 6 có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài:

– Tranh chấp về dân sự, hôn nhân, gia đình (quy định tại Điều 26 và Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015) trừ những trường hợp tranh chấp liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại do áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hai được giải quyết trong vụ án hành chính

– Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

– Tranh chấp về lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp quận còn có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp sau:

– Về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con

– Về việc nhận cha mẹ, con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam

Những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 6:

– Yêu cầu dân sự được quy định tại các khoản 1,2,3,4,6,7,8,9, và 10 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

– Yêu cầu hôn nhân gia đình quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,10 và 11 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

– Yêu cầu kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

– Yêu cầu lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Lưu ý: Những Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công Thẩm phán giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.

Theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện đã có các Tòa chuyên trách thì:

– Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

– Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân, gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

> Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân Quận Tân Bình

5. Thẩm quyền giải quyết vụ việc hành chính của Tòa án nhân dân Quận 8

Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính của Tòa án nhân dân Quận 8 bao gồm:

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó

– Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án

> Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân Quận Bình Tân

6. Dịch vụ Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Tòa án nhân dân Quận 8

Tư vấn pháp luật về đất đai, nhà ở:

 • Tư vấn chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở
 • Tư vấn về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng)
 • Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất
 • Tư vấn thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất
 • Tư vấn thuế nhà, đất
 • Dịch vụ xin giấy phép xây dựng
 • Dịch vụ hoàn công nhà ở, công trình xây dựng

Tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình:

 • Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Tài sản trước, trong thời kỳ hôn nhân
 • Tư vấn ly hôn

 Dịch vụ Luật sư tranh tụng:

 • Tham gia tố tụng bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự;
 • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ việc: Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hôn nhân Gia đình, Hành chính, Đất đai…;
 • Thực hiện theo ủy quyền của người tham gia tố tụng;

Với năng lực của mình, Luật P&K hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của Quý khách hàng trong khuôn khổ của pháp Luật Việt Nam, rất hân hạnh được hợp tác và phục vụ Quý khách hàng.

Gọi ngay
Gọi ngay

0 Đánh giá ( 0 out of 0 )

Viết đánh giá

3186